Polityka prywatności

ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność! Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych ani też adresu e-mail osobom trzecim.

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Akceptacja Polityki Prywatności oznacza Twoją zgodę na otrzymywanie korespondencji z firmy Twoja Dobra Energia Sp. z o.o..

Twoja Dobra Energia Sp. z o.o. może wejść w posiadanie danych identyfikujących Twoją osobę tylko w wyniku świadomego ich udostępnienia przez Ciebie w sytuacji:

  • ubiegania się o uzyskanie informacji poprzez wypełnienie w serwisie www.safetylogistics.pl jednego z formularzy kontaktowych nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów e-mail znajdujących się na stronie www.safetylogistics.pl

JAKIE DANE O TOBIE ZBIERAMY?

W czasie korzystania z serwisów należących do Twoja Dobra Energia Sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.


DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.


DANE ZBIERANE, GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoje dane, które przekazujesz do bazy poprzez serwis , są przesyłane w bezpieczny sposób i przechowywane w dobrze zabezpieczonej bazie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu skorzystaj z właściwych formularzy na stronie, prześlij e – mail pod adres biuro@twojadobraenergia.pl lub listem poleconym na adres: Twoja Dobra Energia Sp. z o.o., ul. S. Okrzei 10, 59-220 Legnica.

Konsultacje przed zawarciem umowy

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej zwanym RODO, Twoja Dobra Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 59-220 przy ulicy S. Okrzei 10 (Administrator), będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. B) RODO. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi zawarto umowę na przetwarzanie danych w imieniu Administratora, w tym podmiotom dostarczającym produkty i usługi wykorzystywane przy elektronicznym przetwarzaniu danych. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia działań podjętych na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub rozwiązania i rozliczenia umowy zawartej przez Panią/Pana z Twoja Dobra Energia Sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Prowadzenie korespondencji

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej zwanym RODO, Twoja Dobra Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 59-220 przy ulicy S. Okrzei 10 (Administrator), będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania, na podstawie art.6 ust.1 lit. F) RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi zawarto umowę na przetwarzanie danych w imieniu Administratora, w tym podmiotom dostarczającym produkty i usługi wykorzystywane przy elektronicznym przetwarzaniu danych. Dane będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.


Twoja Dobra Energia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.